Integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av Aller media regleras av nedanstående villkor.

Om Aller media, våra webbplatser och denna integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Aller Media AB, Landskronavägen 23, 251 85 Helsingborg. Aller media i Sverige ger ut 45 olika tidningar – se komplett lista på www.allermedia.se – och levererar läsglädje till 4 miljoner svenskar varje månad. Sedan 1894 finns Aller media i Sverige med huvudkontor i Helsingborg.

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän, exempelvis svenskdamtidning.se eller mabra.com. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan ligger samlade under en specifik domän.

Denna integritetspolicy finns länkad längst ned på de webbsidor som Aller media driver. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum. Villkorsändringar publiceras på integritetspolicy.se som är den direktadress via vilken dessa villkor alltid kan nås, såväl i sidfoten som på alla de webbsidor som Aller media driver, som länkar till denna sida via textlänken Integritetspolicy.

Aller media följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du registrerar dig till tjänster som tillhandahålls via våra webbplatser, beställer material, köper produkter såsom tidningsprenumerationer eller liknande lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose sådana tjänster och köp. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

När du besöker våra webbplatser och/eller när du laddar ned sidor via en webbläsare eller når våra webbsidor via e-mailklient registreras dina besök via s k cookies. Sådan information används bland annat till att ge upplysning om antalet besökare och vilka webbsidor på webbplatsen som besöks. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Om cookies.

Om cookies

Aller media använder s k cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Aller medias webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer i de fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Aller medias webbsidor behöver cookies för att fungera säkert och korrekt, exempelvis vid inloggning på ett användarkonto.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanenta cookies. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessioncookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Aller medias webbtjänster använder både sessioncookies och permanenta cookies.

Du kan avstå från att låta Aller medias webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men du kan då inte längre använda webbsidorna, av funktionella skäl.

Copyright och varumärken

För allt innehåll oavsett form på Aller medias webbsidor gäller copyright Aller media. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radiosändningar, varumärken, grafik och illustrationer bland annat är rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Aller medias webbsidor är Aller medias egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Aller media samarbetar. Materialet får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Aller medias skriftliga medgivande.

Aller media förbehåller sig rätten att, utan begränsning i tid, använda och publicera material inskickat till webbsidorna från deras besökare (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, dvs allt innehåll som ej är skapat av Aller media. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktioner på Aller medias webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, såsom forum, kommentarer till bloggar etc, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Aller medias webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

  • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
  • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
  • Uppmaning till brottslig handling.
  • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
  • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
  • Spridning av datavirus och massutskick, s k spam.
  • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
  • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Aller medias webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovanstående, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Aller media har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. I det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Aller media rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl a innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder vidtagas, vilket Aller media – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga.

Se stycket Copyright och varumärken kring rättigheter och skyldigheter för användargenererat innehåll.

Medlemsuppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering. Detta eftersom du som användare är personligen ansvarig för allt som skrivs och beställs i samband med den registrering du skapat. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Aller media förbehåller sig rätten att neka användning av samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av Aller medias webbplatser ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten – tekniska eller kommersiella – som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: syndikering av programkod via RSS (RDF Site Summary eller Really Simple Syndication), XML (Extensible Markup Language), s k iFrames eller liknande s k web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från Aller media, s k syndikering av innehåll.

Personuppgifter

Aller media följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på någon av Aller medias webbplatser eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

Aller medias medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från tidningar eller företag inom Aller media eller från tredje part godkänd av Aller media.

För att ändra dina uppgifter, kontakta kundservice på följande e-postadress: kundservice@aller.se eller på nedanstående adress eller telefonnummer.

Aller media
Kundservice
251 85 Helsingborg
Tel 042-444 30 00 kl 06.00–20.00 (automatisk)
Tel 042-444 30 10 kl 08.00–18.00 (personlig)

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra åtaganden, hantera prenumerationer, kundrelationer, marknadsföring och direktmarknadsföring såväl postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register (exempelvis SPAR) vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av Aller media för nödvändig behandling på uppdrag av Aller media, t ex i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och moderna informationskanaler.

Borttagande av medlemsuppgifter

Som användare av Aller medias webbplatser kan du som användare när som helst återkalla avgivet samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta kundservice på följande e-postadress: kundservice@aller.se eller på nedanstående adress eller telefonnummer. Dina personuppgifter tas då bort ur Aller medias register.

Aller media
Kundservice
251 85 Helsingborg
Tel 042-444 30 00 kl 06.00–20.00 (automatisk)
Tel 042-444 30 10 kl 08.00–18.00 (personlig)

Ansvarsfriskrivning

Aller media kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Aller media lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Aller media kan inte göras ansvarigt för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

Aller media kan ej heller göras ansvarigt för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av Aller media. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, av att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

Aller media fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Aller medias webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och ska följaktligen bedömas enligt svensk lag. Eventuella användare utanför Sveriges gränser är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där efterföljs.